วิธีการส่งเงิน

 

1. กรอกแบบฟอร์มการส่งเงิน
กรอกรายละเอียดใน "แบบฟอร์มการส่งเงิน" ให้เรียบร้อยพร้อมยื่นเอกสารแสดงตนต่อตัวแทน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน

2. ชำระเงินพร้อมค่าธรรมเนียม
ชำระจำนวนเงินที่ต้องการส่งและค่าธรรมเนียม แก่ตัวแทนผู้ให้บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน
**นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมในการส่งเวสเทิร์นยูเนี่ยนจะได้ผลประโยชน์จากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อาจมีการชำระค่าภาษีในการโอนเงินแต่ละครั้ง

3. เซ็นชื่อเพื่อรับใบเสร็จ
ตรวจสอบรายละเอียดของใบเสร็จพร้อมทั้งเซ็นชื่อเพื่อยืนยันความถูกต้อง ในใบเสร็จจะระบุหมายเลขกำกับการโอนเงิน หรือ Money Transfer Control Number (MTCN จำนวน 10 หลัก)

4. แจ้งข้อมูลกับผู้รับ
แจ้งผู้รับให้ทราบถึงรายละเอียดเพื่อติดต่อขอรับเงิน ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการส่งเงิน และส่งกลับถึงเราโดยทางอีเมล รายละเีอียดดังนี้

4.1 MTCN จำนวน 10 หลัก
4.2 ชื่อผู้ส่ง (ชื่อ, นามสกุลเต็ม)
4.3 ประเทศต้นทางที่ส่งเงิน
4.4 จำนวนเงินที่ส่ง
4.5 ชื่อผู้รับเงิน

 

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการส่งเงิน